ATT TÄNKA PÅ

Det finns ett par saker att veta om när man installerar ett solpanels system.
Vi listar några av dem nedan.

Bygglov
​Bygglov behövs normalt inte om installationen av solpanelerna görs liggandes i samma vinkel som taket, skulle dock en ställning användas för att ändra infallsvinkeln mot panelen eller om man bygger en fristående anläggning behövs ett bygglov, men kontrollera detta med kommunen där du bor eftersom det sklijer sig över landet.

Investeringsstöd
​​Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.
Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga.

​Du ansöker genom att fylla i en ansökningblankett från energimyndigheten och skickar den till länstyrelsen i det län du bor.

Rotavdrag
Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt.
Skattereduktionen är då hälften av detta belopp. Notera dock att man inte får kombinera ROT-avdrag och statligt stöd till solceller. 

Anmälan Nätägare
​Du behöver anmäla en installation till nätägaren före installationen påbörjas samt efter den är avslutad, då görs även en sk AMP anmälan.
Detta sköter den behöriga elektrikern om.

Mikroproducent
​För att bli mikroproducent måste ni ha en huvudsäkring på max 63A. Max effekt som ni får skicka ut på elnätet är 43,5kW. Kontakta ert elnätbolag för mer information om vad som gäller i deras elnät för anslutning. Gemensamt för alla nätbolag är att de inte kan neka er att ansluta er produktionsanläggning. Vanligtvis tillåts max 3Kw per fas men en trefas växelriktare är normalt att rekomendera ändå.

Elcertifikat
​Om du säljer överskottsel kan du ansöka om elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av el från förnybara energikällor får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion från förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten.

Skattereduktion
​​​Ni får även skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.  Reglerna för detta trädde i kraft den 1 januari 2015 och innebär möjlighet till en skattereduktion på upp till 18 000 kronor per kalenderår. De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattere-duktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket som ni har tagit ut i samma punkt.

Momsregistrering
​​De nuvarande momsreglerna innebär att privatpersoner måste momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från solcellsanläggningar till sina elhandlare.

Så här säger skatteverket:
Om du säljer överskottsel är den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget momspliktig och du måste därför vara momsregistrerad, eftersom det räknas som ekonomisk verksamhet.
​Det gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå.

Förutom moms finns det två andra skatter som kan komma ifråga när du säljer överskottsel: inkomstskatt och energiskatt.

För att betala momsen behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.