Ekeberga Technology AB (T/A Eke-Tech) är resultatet av en mångårig diskussion och samarbete mellan ägarna att bilda ett gemensamt bolag för den Svenska marknaden.

Med lång erfarenhet från tillverkning av infrastruktur/Telekom och PV relaterad utrustning internationellt samt från entreprenad branchen i Sverige bestämde vi oss för att använda våra gemensamma kunskaper i ett nytt bolag och på så viss bidra med det vi kan för en bättre miljö och framtid.

VISION

OM OSS

BAKGRUND

Varje produkt tillverkas i enlighet med våran högt ställda kvalitetspolicy men fortfarande med fokus på att våra kunder ska få en så prisvärd proudukt som möljigt.  I linje med att våran verksamhet växer följer vårt produktsortiment samma väg. Vi är ett kundfokuserat företag och strävar efter en så hög kundnöjdhet som möjligt, vi tror på nära kundkontakt och personlig service.

Ekeberga Technology ska med kompetenta, kundorienterade medarbbetare och genom professionellt agernade utveckla, marknadsföra, sälja och installera miljöfrämjande kvalitetsprodukter och system som ger våra slutkunder en hög livslängd och som  bidrar till en mindre miljöpåverkan.

Ekeberga Technology ska med kompetenta, kundorienterade medarbbetare och genom professionellt agernade utveckla, marknadsföra, sälja och installera miljöfrämjande kvalitetsprodukter och system som ger våra slutkunder en hög livslängd och därigenom bidra till en mindre miljöpåverkan på vårat samhälle.