Vi ska inte gå för djupt i ämnet utan våran tanke är att lite enkelt förklara hur det fungerar och vad du kan förvänta dig av en eventuell anläggning.

​Soltimmar
I Sverige har vi mellan 1000 och 2000 soltimmar per år. Det motsvarar ungefär en effekt av 1000kWh/m2 i södra delen av landet och runt 800 1000kWh/m2  i de norra delarna.
Se figuren till höger för data sammanställda av SMHI för Sverige.

Placering
Placeringen av solceller påverkar den producerande elen markant. Om vi tittat på solens bana rör den sig från öst till väst och är som starkast mitt på dagen då den är i söderläge, detta gör att det mest optimala vädersträcket att installer solpaneler i är söder. Men vi har också en annan  vinkel att ta hänsyn till och det är höjden på solen, detta skiljer sig ju kraftigt i Sverige mellan sommar och vinter. En normal installation ligger mellan 35-45 graders lutning.​

Beräkning
​För att göra en enkel beräkning som kan ge en fingervisning i vad man kan förvänta sig av ett system kan vi använda följande formel:

(Årlig Solinstrålning i kWh/m2 x Placeringsfaktor) x Anläggningens Toppeffekt x 0.9 = Produktion i kWh

​Den årliga solinstrålningen får vi från illustrationen fråm SMHI till höger.

​Anläggningens toppeffekt får vi från att lägga ihop de antal paneler vi kan installera på det aktuella taket. I detta exempel använder vi vår 345w panel med måtten 1960x990mm, takytan på ett normalt 1 1/2 halvplans hus har ungefär måtten 6x10m , detta ger oss 33paneler totalt med en topp effekt av 11.385kW.

​Beroende på vinkel och vädersträck anläggningen är installerad i kan du med hjälp av nedan kub få ut den faktor som vinkel/vädersträck påverkar din anläggning. 100% motsvarar en anläggning monterad horisontalt. Alla vinklar i kuben är för 45 grader. 112% motsvarar då en installation i söderläge i 45 graders lutning.

Faktorer
​En betydande faktor i solpanelsnläggningar är skuggning. Förlusten av skuggning av en panel är alltid större än det område som du ser blir skuggat. Varför? En solpanel är uppbyggd av ett antal celler, vanligt är 60 eller 72 celler, en cell har realtivt liten utspänning och därför seriekopplas cellerna tillsammans i en panel. 

Den cellen som blir skuggad och har lägst ström påverkar då hela den strängen med celler där den är kopplad, för att minimera detta bekymmer använder man så kallade by-pass dioder. Vid en delvis skuggning kommer då dioden att leda förbi de skuggade cellerna. Detta innebär då också att icke skugade celler kan bli bortkopplade. 

SOLENERGI

Detta skule då ge följande för en villa i Kronoberg,
(925kWh/m2 x 1.12 ) x 11.385 x 0.9 = 10615 kWh/år