Inledning
Både PWM och MPPT laddkontroller är idag vanligt förekommande när det gäller att ladda batterier från solpaneler.

PWM (Pulse Width Modulation) laddkontrollen är enkelt beskrivet en switch som sluter och öppnar kretsen mellan solpanelen och batteribanken. Resultatet av detta är att panelspänningen dras mot nästan samma nivå som batteriet.

MPPT laddkontrollen är mer sofistikerad och givetvis dyrare men har en stor fördel, den kan justera sin inspänning för att få max effekt ut från solpanelen och sedan transformera denna spänningen ner till batterispänningen.

Generellt kan man säga att en MPPT kontroll är överlägsen i kalla klimat medn att de är likvärdiga i högre temperaturer.

MPPT Kontrollen
MPPT (Maximum Power Point Tracker) är en DC till DC omvandlare som kan transformera högre spänning till en lägre spänning. Men summan av effekten minskar inte, förrutom den lilla som sker i transformations processen, Detta medför då att eftersom utstpänningen är lägre än inspänningen måste utgående ström vara högre än ingående för att hålla ohms lag intakt, P=UxI.

PWM Kontrollen
En PWM laddkontroll är inte en DC till DC omcandlare, som beskrivet enkelt tidigare är det mer som en brytare mellan panel och batteri. När sluten kommer panelen och batteriet att ligga väldigt nära i spänning. Om vi antar att vi har ett någorlunda urladdat batteri kommer den initialla laddspänningen ligga på ungefär 13V, om vi antar ett spännignsfall om 0.5v över kablage och laddkontroll kan vi anat att panelen ligger på 13.5V. Spääningnen komemr sakta att stiga med laddningsfasen och när vi närmar oss full laddning kommer PWM laddkontrollen att börja koppla från och koppla till för att förhindra överladdning, därav namnet Pulse Width Modulated Controller på engelska.

Temperaturens Effekt
När en solpanels värms upp av solen kommer både Vmp (Optimal driftspänning) att bli lägre, däremot förblir strömmen någorlunda konstant. Om celltemperaturen blir väldigt hög kan inspänningen i extremfall minska till det under batteriet. I dessa lägen är det lämpligt att man seriekopplar paneler för att få en högre spänning, detta kan bara göras med en MPPT kontroller.

Eftersom temperaturen spelr en så stor roll är det viktigt att sörja med luftväxling under solpanelen för att så hjälpa till och hålla temperaturen nere. I semiflexibla solpaneler är det därför att rekomender att man har en aluminium kärna för att hjälpa till och avleda värmen bättre.  

Slutsats
Om man har fler än en panel (eller panel med högre Vmp) ska man välja en MPPT laddkontroll eftersom den kan förse dig med laddning även vid väldigt höga celltemperaturer då en PWM kontroll inte är användbar då inspänningen sjunker lägre än batteriets. Dock kan man se i tester att om celltemperaturen är mellan 45˚C och 75˚C ligger en PWM kontroll på ungefärligt 10% under effekten av en MPPT laddkontroll. I ett ett enkelt system med en panel och 12v batteri rekomenderas en PWM kontroll.

SKILLNADEN MELLAN PWM

OCH MPPT LADDKONTROLL